Ik accepteer het gebruik van cookies op deze site.

Om deze website beter te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Wilt u meer weten over de wijze waarop wij cookies inzetten, kijk dan a.u.b. naar onze Cookie beleid.. Kiest u ervoor om door te gaan zonder je cookie instelling aan te passen, dan stemt u in met het gebruik van cookies. Indien gewenst kunt u in onze Cookie beleid instructies vinden om, door middel van een verandering in je instellingen, cookies te verwijderen.

Uit
Begrippen

‘Direct uit gekickt’ betekent dat de bal uit gekickt is zonder eerst te landen op het speelgebied, en zonder een speler of scheidsrechter te raken.

‘De 22’ is het gebied tussen de doellijn en de 22-meter lijn, inclusief de 22-meter lijn maar exclusief de doellijn.

De ingooilijn is een denkbeeldige lijn in het speelveld, loodrecht op de zijlijn door de plek waar de inworp plaatsvindt.

De bal is uit wanneer het niet wordt gedragen door een speler en het de zijlijn raakt of iets of iemand op of achter de zijlijn.

De bal is uit wanneer een speler de bal draagt en de baldrager (of de bal) de zijlijn of de grond achter de zijlijn raakt. De plek waar de baldrager (of bal) de zijlijn raakt of overschrijdt is de plek waar de bal uitgaat.

De bal is uit als een speler de bal vangt en die speler een voet op de zijlijn heeft of op de grond achter de zijlijn. Als een speler één voet in het speelveld heeft en één voet buiten het speelveld en de speler houdt de bal vast, is de bal uit.

PROEF MET SPELREGELAANPASSING

Als de bal (speler staat buiten het veld) op of voorbij de denkbeeldige zijlijn (de denkbeeldige zijlijn kan gezien worden als een wand van glas), is gekomen en is gevangen, dan wordt de vanger niet geacht de bal uit te hebben gebracht. Indien de bal nog niet de denkbeeldige zijlijn heeft bereikt en de bal wordt opgepakt of gevangen, dan wordt de vanger aangewezen als de speler die de bal uit heeft gemaakt, ongeacht of de bal stil lag of in beweging was.

Als de bal de zijlijn overschrijdt of de zijlijn in het doelgebied en gevangen wordt door een speler die beide voeten in het speelveld heeft, is de bal niet uit of uit in het doelgebied. Zo’n speler mag de bal het speelgebied in slaan.

PROEF MET SPELREGELAANPASSING

Indien een speler springt vanuit het speelgebied en de bal terug slaat in het speelveld (of als de speler de bal vangt en in het speelgebied terug brengt) voordat hij landt op of voorbij de zijlijn, gaat het spel door, ongeacht of de bal voorbij de denkbeeldige zijlijn komt.

Een speler die uit is mag de bal schoppen of in slaan maar niet vasthouden, op voorwaarde dat niet het vlak van de zijlijn heeft overschreden. Met vlak van de zijlijn wordt de verticale ruimte bedoeld die boven de zijlijn omhoog komt.

PROEF MET SPELREGELAANPASSING

Een speler die probeert de bal onder controle te krijgen wordt gezien als de baldrager.

PROEF MET SPELREGELAANPASSING

Indien de baldrager de denkbeeldige zijlijn bereikt maar de bal terug speelt naar het speelgebied voordat hij in het speelgebied landt, gaat het spel door.

19.1 Inworp

Geen terreinwinst

(a)
Buiten een team zijn 22 meter gebied, kickt een teamgenoot de bal direct uit. Behalve bij een strafschop, als een speler ergens in het speelveld buiten de 22 de bal direct uit kickt, is er geen terreinwinst. De inworp wordt genomen of op de plek op dezelfde hoogte waar de speler de bal uit kickte, of op de plek waar de bal uitging. De plek die het dichtste bij die speler zijn/haar doellijn is, wordt de plek van de inworp.
(b)
Indien een team ervoor zorgt dat de bal in het eigen 22 meter gebied komt. Indien een verdedigende speler de bal buiten het 22m gebied speelt en de bal gaat in zijn 22m of doelgebied zonder te worden aangeraakt door een tegenstander en die speler of een andere speler van dat team kickt de bal direct uit voordat het een tegenstander raakt, of een tackle plaatsvindt of een ruck of maul gevormd wordt, is er geen terreinwinst. Dit is van toepassing wanneer een verdedigende speler terug beweegt achter de 22 meter lijn om een snelle inworp te nemen en de bal vervolgens direct uit wordt gekickt.123

(c)

Een speler staat met één of beide voeten binnen de 22 meter. De bal ligt stationair en ligt daar net buiten. Indien de speler vanaf die plek de bal uitschopt dan wordt het beschouwd alsof de bal terug in het 22 meter gebied is gebracht en zodoende is er geen terreinwinst.

(d)
Verdedigende team brengt de bal in het eigen 22 meter gebied bij een scrum of een lineout. Een scrum of line-out wordt buiten het 22 meter gebied genomen. De bal komt terug in de 22 meter zonder een tegenstander te raken. Er vond geen tackel, ruck of maul plaats. De bal wordt vanuit het 22 meter gebied uitgekickt. Er is geen terreinwinst.

Geen terreinwinst

Terreinwinst

(e)

Een speler staat met één of beide voeten binnen de 22-meter lijn en pakt de bal op die in beweging was buiten de 22-meter lijn. De speler kickt de bal uit vanuit het 22 meter gebied. De inworp vindt plaats op de plek waar de bal uit ging. Er is wel terreinwinst.

(f)
Speler brengt de bal in het eigen 22 meter gebied. Een verdedigende speler staat buiten zijn 22 meter gebied. Hij brengt de bal in zijn 22 meter gebied of het doelgebied. Indien de bal een tegenstander raakt, of er is een tackel, ruck of maul en hij kickt de bal vanuit het 22 meter gebied uit, dan vindt de inworp plaats op de plek waar de bal uit ging. Er is wel terreinwinst.
(g)
De bal komt in een speler zijn/haar 22 gebied door een tegenstander. Indien de bal door de tegenstander in het 22 meter gebied wordt gebracht, zonder door een verdedigende speler te zijn geraakt of een verdedigende speler te raken voordat de bal de 22 meter lijn passeert, dan kan de bal direct worden uitgeschopt. De inworp vindt plaats op de plek waar de bal over de zijlijn ging.
(h)
Indirect uit gekickt. Wanneer een speler ergens in het speelgebied de bal indirect uit kickt zo dat de bal in het speelveld stuit, wordt de inworp genomen op de plek waar de bal uitging.

Indien een speler, ergens in het speelgebied, de bal kickt en de bal raakt een tegenstander en gaat vervolgens indirect uit, dan maakt het niet uit of de bal de grond wel of niet raakt. De inworp wordt genomen op de plaats waar de bal over de zijlijn ging.

Wanneer een speler, ergens in het speelgebied, de bal uit kickt op zo’n manier dat de bal een tegenstander raakt of aangeraakt wordt door een tegenstander en dan direct uit gaat, wordt de inworp genomen in lijn met waar de tegenstander de bal raakt of waar de bal de zijlijn passeert als dat dichterbij de tegenstander zijn/haar doellijn is.

Terreinwinst

Strafschop

(i)
Strafschop. Indien een speler de bal uitkickt, vanuit een strafschop ergens op het speelgebied, dan wordt de inworp genomen waar de bal uitging.

Vrije schop

(j)
Buiten de kicker zijn/haar 22 gebied, geen terreinwinst. Indien een vrije schop wordt toegekend buiten het 22 meter gebied en direct uitgaat, is de inworp in lijn met waar de bal was gekickt, of waar de bal uitging als dat dichterbij de kicker zijn/haar doellijn is.
(k)
Binnen de kicker zijn/haar 22 meter gebied of doelgebied, terreinwinst. Indien een vrije schop wordt toegekend in het 22 meter gebied of in het doelgebied en de kick gaat direct uit, dan is de inworp op de plek waar de bal uitging.

Uit en inworp

19.2 Snelle inworp

(a)

Een speler mag een snelle inworp nemen zonder te wachten op de vorming van een lineout.

(b)

Voor een snelle inworp mag de speler overal buiten het speelveld tussen de plek waar de line-out geformeerd zou worden en de speler zijn/haar doellijn zijn.

(c)

Een speler mag geen snelle inworp nemen nadat er een lineout is gevormd. Als de speler dat wel doet, wordt de snelle inworp niet toegestaan. Hetzelfde team werpt in bij de lineout.

(d)

Voor een snelle inworp moet de speler de bal gebruiken die uitging. Een snelle inworp is niet toegestaan als een ander persoon de bal heeft aangeraakt, behalve de speler die ingooit en een tegenstander die ervoor zorgde dat de bal uitging. Hetzelfde team werpt in bij de lineout.

(e)

Men spreekt van een ongeldige snelle ingooi als:

 • De bal richting de doellijn van de tegenstander wordt gegooid, of
 • De bal voor de ingooilijn wordt gegooid, of
 • De bal op of achter de doellijn wordt gegooid, of
 • De bal de grond raakt of een speler binnen de vijf meter lijn, of
 • De gooier in het veld stapt als hij de bal gooit.

De tegenstander mag kiezen om in te gooien of:

 • Een line-out waar de poging tot een snelle ingooi werd gemaakt, of een scrum op 15 meter lateraal van die plek.

Als ook zij de bal niet correct ingooien bij een line-out, dan wordt een scrum geformeerd op de 15 meter lijn. Het team dat als eerste de inworp nam, werpt de bal in bij de scrum.

(f)

Bij een snelle inworp mag een speler de bal ingooien, recht langs de ingooilijn of richting de speler zijn/haar doellijn.

(g)

Bij een snelle inworp, mag een speler naar de ingooilijn komen en die weer verlaten zonder gestraft te worden.

(h)

Bij een snelle inworp, mag een speler niet voorkomen dat de bal 5 meter wordt ingegooid.

Straf: Vrije schop op de 15 meter lijn

(i)

Als een speler, die de bal draagt gedwongen wordt uit te gaan, moet die speler de bal loslaten zodat de tegenstander een snelle inworp kan nemen.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn.

Snelle inworp

19.3 Overige inworpen

Op alle andere gelegenheden, wordt de inworp genomen waar de bal uitging.

19.4 Wie neemt de inworp

(a)

De inworp wordt genomen door een tegenstander van de speler die de bal het laatst in bezit had of aangeraakt heeft voordat de bal uitging. Indien hier twijfel over bestaat, is de inworp voor het aanvallende team.

Uitzondering. Wanneer een team een strafschop neemt en de bal wordt uit gekickt, dan wordt de inworp genomen door een speler van het team die de strafschop nam. Dit wordt toegepast indien de bal direct of indirect uit gekickt wordt.

(b)

Als de bal op of over de zijlijn gaat door een knock-on of voorwaarts pass, mag het team wat niet in overtreding is, kiezen voor een line-out op de plek waar de bal over de lijn ging of een scrum op de plaats van de knock-on of voorwaarts pass of een snelle ingooi nemen.

19.5 Speler is uit met een voet

(a)

Als een speler met één of beide voeten op of achter de zijlijn (of doelzijlijn) de bal oppakt, die stationair binnen het speelgebied was, heeft die speler de bal in het speelgebied opgepakt en daarom heeft de speler de bal uitgebracht (of uit in het doelgebied).

(b)

Als een speler met één of beide voeten op of achter de zijlijn (of doelzijlijn) de bal oppakt, die in beweging binnen het speelgebied was, wordt die speler geacht de bal uit te hebben opgepakt (of uit in het doelgebied).

19.6 Hoe de inworp wordt genomen

De speler die de inworp neemt, moet op de correcte plaats staan. De speler mag niet in het speelveld stappen indien de bal wordt geworpen. De bal moet recht geworpen worden, zo dat het tenminste 5 meter langs de ingooilijn gaat voordat het eerst de grond raakt of wordt geraakt door een speler.

Hoe de inworp plaatsvindt

19.7 Incorrecte inworp

(a)

Als de inworp bij een lineout incorrect is, heeft de tegenstander de keuze van de inworp bij een lineout of voor een scrum op de 15-meter lijn. Als zij voor de inworp bij een lineout kiezen en de inworp is opnieuw incorrect, dan wordt er een scrum gevormd. Het team dat als eerste de inworp nam, mag de bal hierbij ingooien.

(b)

De inworp bij een lineout moet genomen worden zonder vertraging en zonder te doen alsof er geworpen wordt.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn.

(c)

Een speler mag niet opzettelijk of herhaaldelijk de bal niet recht ingooien.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn.

Lineout
Begrippen

Het doel van een lineout is om, nadat de bal uit is gegaan, het spel snel, veilig en eerlijk met een inworp tussen twee rijen van spelers te herstarten.

Lineout spelers. Lineout spelers zijn de spelers die de twee rijen vormen wat het tot een lineout maakt.
Ontvanger. De ontvanger is de speler in de positie om de bal te vangen wanneer lineout spelers de bal passen of terugslaan vanuit de lineout. Iedere speler mag de ontvanger zijn maar elke team mag maar één ontvanger bij een lineout hebben.
Spelers die onderdeel in de lineout zijn en bekend staan als deelnemende spelers. Spelers die deelnemen aan de lineout zijn de speler die de inworp neemt en een directe tegenstander, de twee spelers die wachten om de bal te ontvangen vanuit de lineout en de lineout spelers.
Alle overige spelers. Alle overige spelers die niet deelnemen aan de lineout moeten tenminste 10 meter achter de ingooilijn zijn, op of achter hun doellijn als dat dichterbij is, totdat de lineout eindigt.
15-meter lijn. De 15-meter lijn is 15 meter in het veld en parallel aan de zijlijn.
Scrum na een lineout. Iedere toegekende scrum, vanwege een overtreding of een onderbreking bij de lineout, is op de 15-meter lijn op de ingooilijn.
19.8 Een lineout formeren

De lineout

(a)
Minimum. Tenminste twee spelers van elk team moeten een lineout formeren.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(b)
Maximum. Het team dat de inworp neemt, bepaalt het maximum aantal spelers in de lineout.

(c)

De tegenstander mag minder lineout spelers opstellen maar zij mogen er niet meer hebben.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(d)

Indien de bal uit is, wordt er aangenomen dat elke speler die de ingooilijn nadert dit doet om een lineout te formeren. Spelers die de ingooilijn benaderen moeten dit zonder vertraging doen. Spelers van beide teams mogen de lineout niet verlaten als zij eenmaal een positie hebben ingenomen bij de lineout totdat de lineout is geëindigd.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(e)

Als het team dat de inworp neemt minder dan het gebruikelijke aantal spelers in een lineout zet, dan moet de tegenstander een redelijke tijd gegeven worden om genoeg spelers uit de lineout te halen om aan deze spelregel te kunnen voldoen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(f)

Deze spelers moeten de lineout zonder vertraging verlaten. Zij moeten naar de buitenspellijn gaan, 10 meter achter de ingooilijn. Als de lineout eindigt voordat zij deze lijn bereiken, mogen zij weer aan het spel deelnemen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn.

(g)
Weigeren een lineout te formeren. Een team mag niet opzettelijke weigeren een lineout te vormen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(h)
Waar lineout spelers moeten staan. De voorkant van de lineout is niet minder dan 5 meter van de zijlijn af. De achterkant van de lineout is niet meer dan 15 meter van de zijlijn.af. Alle lineout spelers moeten tussen deze twee punten staan.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(i)
Waar de ontvanger moet staan. Indien een team een ontvanger opstelt, moet de ontvanger tenminste 2 meter vanaf zijn medespelers staan, tussen de 5 en de 15 meter lijn, tot de line-out start.

Als de line-out eenmaal is gestart, mag de ontvanger in de line-out bewegen en alle acties maken die spelers in de line-out mogen maken en is dus aanspreekbaar voor overtredingen.

Straf: free-kick op de 15 meter lijn, op de ingooilijn

(j)
Speler tussen zijlijn en 5 meter. Het team dat niet de inworp neemt, moet een speler tussen de zijlijn en de 5-meter lijn op dat team zijn zijde van de ingooilijn hebben staan wanneer de lineout is gevormd. Die speler moet 2 meter van de ingooilijn vstaan en 2 meter van de 5-meter lijn.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(k)

Deelnemende spelers in een lineout mogen posities verwisselen voordat de bal is ingeworpen.

(l)
Twee enkele rechte lijnen De lineout spelers van beide teams vormen twee enkele parallelle lijnen, elk op een rechte hoek met de zijlijn.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(m)

Tegenstanders die een lineout vormen moeten een duidelijke ruimte tussen de binnenkant van hun schouders houden. Deze ruimte is bepaald indien spelers rechtop staan.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(n)
Meter tussenruimte. Elke lijn van spelers moeten een halve meter op hun zijde van de ingooilijn zijn.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(o)

De ingooilijn moet niet binnen 5 meter van de doellijn zijn.

(p)

Nadat de lineout is gevormd, maar voordat de bal is ingeworpen, mag een speler een tegenstander niet vasthouden, duwen of hinderen.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

19.9 Een lineout beginnen en eindigen
(a)
De lineout begint. De lineout begint indien de bal de handen van de speler die de inworp neemt verlaat.
(b)
Lineout eindigt. De lineout eindigt indien de bal of een speler die de bal draagt de lineout verlaat.1234

Dit is inclusief het volgende:

 • Indien de bal uit de lineout gegooid, geslagen of getrapt wordt, eindigt de lineout.
 • Indien de bal of de baldrager in het gebied tussen de 5-meter lijn en de zijlijn beweegt, eindigt de lineout.
 • Indien een lineout speler de bal geeft aan een speler die een peeling-off maakt, eindigt de lineout.
 • Indien de bal voorbij de 15-meter lijn geworpen wordt, of indien een speler de bal voorbij die lijn brengt of legt, is de lineout beëindigd.
 • Indien een ruck of maul zich ontwikkelt in een lineout, en alle voeten van alle spelers in de ruck of maul bewegen voorbij de ingooilijn, eindigt de lineout.
 • Indien de bal onbespeelbaar wordt in een lineout, eindigt de lineout. Het spel herstart door een scrum.
19.10 Mogelijkheden in een lineout
(a)
Leunen op een tegenstander. Een lineout speler mag een tegenstander niet als ondersteuning gebruiken indien hij springt.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(b)
Vasthouden of duwen. Een lineout speler mag een tegenstander die de bal niet heeft niet vasthouden, duwen, aanvallen, hinderen of vastgrijpen behalve wanneer een ruck of maul plaatsvindt.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(c)
Onreglementair aanvallen. Een lineout speler mag een tegenstander niet aanvallen behalve in een poging om de tegenstander te tackelen of om de bal te spelen.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(d)
Omhoog tillen en ondersteunen. Spelers mogen een teamgenoot assisteren in het springen voor de bal door die speler omhoog te tillen en te ondersteunen, op voorwaarde dat de omhoog tillende en/of ondersteunende spelers de springende teamgenoot niet lager dan de korte broek aan de achterkant of lager dan de dijen aan de voorkant ondersteunen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(e)
Vooraf vastpakken is toegestaan. Spelers die een teamgenoot die gaat springen voor de bal omhoog gaan tillen of ondersteunen mogen de teamgenoot vooraf vastpakken op voorwaarde dat dit niet lager dan de korte broek aan de achterkant of lager dan de dijen aan de voorkant plaatsvindt.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(f)
Springen, ondersteunen of omhoog tillen voordat de bal is ingeworpen. Een speler mag niet springen, omhoog getild of ondersteund worden voordat de bal de handen heeft verlaten van een speler die de inworp neemt.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(g)
Een speler neerlaten. Spelers die een springende teamgenoot ondersteunen moeten die speler neerlaten naar de grond op het moment dat de bal is gewonnen door een speler van één van de beide teams.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(h)
De inworp blokken. Een line-out speler mag niet minder dan 5 meter van de zijlijn staan. Een speler mag niet voorkomen dat de bal 5 meter wordt ingeworpen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(i)

Wanneer de inworp is genomen voorbij een speler in de lineout, mag die speler zich naar de ruimte tussen de zijlijn en de 5-meter lijn verplaatsen. Als de speler in die ruimte gaat, mag die speler niet achterwaarts gaan naar de speler zijn doellijn voordat de lineout eindigt, behalve in een peeling-off beweging.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(j)
Vangen of afbuigen. Indien er wordt gesprongen voor de bal, moet een speler beide handen of de binnenste arm gebruiken om de bal te vangen of te doen afbuigen. De springer mag niet alleen de buitenste arm gebruiken om de bal te vangen of te doen afbuigen. Als de springer beide handen boven het hoofd heeft, mogen een of beide handen gebruikt worden om de bal te spelen.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn

(k)
Verdedigen bij een line-out. Een speler die springt en in balbezit komt, mag worden getackeld zodra hij op de grond staat.

Een speler die in balbezit komt bij een line-out zonder te springen mag onmiddellijk worden getackeld.

In beide gevallen, mogen deze acties alleen worden uitgevoerd als er nog geen maul is geformeerd.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

19.11 Speler die de inworp neemt

Er zijn vier opties beschikbaar voor de speler die de inworp neemt:

(a)

De speler mag binnen 5 meter van de zijlijn blijven.

(b)

De speler mag zich terugtrekken naar de buitenspellijn, 10 meter achter de ingooilijn.

(c)

De speler mag aan de lineout deelnemen zodra de bal is ingeworpen.

(d)

De speler die de inworp neemt mag naar de positie van de ontvanger als die positie onbezet is. Als de speler die de inworp neemt ergens anders heengaat, is de speler buitenspel.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

19.12 Peeling off

Begrippen

Een lineout speler maakt een 'peeling-off' wanneer die de lineout verlaat om de bal te vangen die terug wordt geslagen of geworpen door een teamgenoot.

(a)
Wanneer: Een speler mag geen peeling-off doen totdat de bal de handen van de speler die de inworp neemt verlaat.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn, in lijn met de ingooilijn.

(b)

Een speler die een peeling-off doet, moet in het gebied tussen die speler zijn/haar ingooilijn en 10 meter van de ingooilijn blijven, en moet blijven bewegen tot de lineout is geëindigd.

Straf: Vrije schop op de 15-meter lijn, in lijn met de ingooilijn.

(c)

Spelers mogen van positie verwisselen in de lineout totdat de inworp is genomen.

19.13 Buitenspel bij de lineout

(a)

Wanneer er zich een lineout vormt, zijn er twee aparte buitenspellijnen voor de teams. De buitenspellijnen zijn parallel aan de doellijnen.

(b)
Deelnemende spelers. Eén buitenspellijn geldt voor de spelers die deelnemen in de lineout (doorgaans sommige of alle voorwaartsen, plus de ontvanger en de speler die de inworp neemt). Totdat de bal is ingeworpen, en is geraakt door een speler of de grond, is deze buitenspellijn de ingooilijn. Daarna, is de buitenspellijn een lijn door de bal.
(c)
Spelers die niet deelnemen. De andere buitenspellijn geldt voor de spelers die niet deelnemen aan de lineout (doorgaans de driekwarten). Voor hen, is de buitenspellijn 10 meter achter de ingooilijn of de eigen doellijn, als die dichterbij is.
19.14 Buitenspel bij deelname aan de lineout
(a)
Voordat de bal geraakt is door een speler of de grond. Een speler mag de ingooilijn niet overschrijden. Een speler is buitenspel als, voordat de bal een speler of de grond raakt, die speler de ingooilijn overschrijdt. Tenzij dit gebeurt als de speler springt voor de bal. De speler moet springen van zijn/haar kant van de ingooilijn.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(b)

Als een speler springt en de ingooilijn overschrijdt maar de bal niet vangt, wordt die speler niet gestraft, op voorwaarde dat de speler zonder vertraging on-side gaat.

Spelers die springen voor de bal mogen een stap in iedere richting maken op voorwaarde dat zij niet de ingooilijn overschrijden.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(c)
Nadat de bal is geraakt door een speler of de grond. Een speler die de bal niet draagt is buitenspel, als, nadat de bal is geraakt door een speler of de grond, die speler stapt vóór de bal, tenzij die een tegenstander tackelt (of dit probeert). Iedere poging om te tackelen moet starten aan die spelers kant van de bal.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(d)

De scheidsrechter moet iedere speler bestraffen die, opzettelijk of niet, zich in een buitenspel positie beweegt zonder te proberen om balbezit te krijgen of een tegenstander te tackelen.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(e)

Geen speler van ieder team die deelneemt aan de lineout mag deze verlaten totdat de lineout is geëindigd.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(f)
Lange inworp. Als een speler die de inworp neemt, de bal ingooit voorbij de 15-meter lijn, mag een speler die deelneemt aan de lineout voorbij de 15-meter lijn rennen, zodra de bal de handen van de speler die de inworp neemt verlaat.

Als dit gebeurt, mag ook een tegenstander voorbij de 15-meter lijn rennen. Als een speler voorbij de 15-meter lijn rent om een lange inworp te nemen, en de bal is niet voorbij de 15-meter lijn, is deze speler buitenspel en moet de speler hiervoor gestraft worden.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(g)
Ruck en maul vanuit een lineout. Wanneer er een ruck of maul ontstaat in een lineout, is de buitenspellijn voor een speler die deelneemt in de lineout niet langer door de bal. De buitenspellijn is nu de achterste voet van die speler zijn/haar team in de ruck of maul.

(h)

De lineout eindigt wanneer de ruck of maul de ingooilijn verlaat. Om dit te laten gebeuren, moeten alle voeten van de spelers in de ruck of maul de ingooilijn hebben verlaten.

(i)

Een speler die deelneemt aan de lineout, moet, óf deelnemen aan de ruck of maul, óf zich terugtrekken tot de buitenspellijn en hier blijven. Anders is deze speler buitenspel.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

(j)

De rest van de spelregels van een ruck of maul worden toegepast. Een speler mag niet deelnemen aan de ruck of maul vanaf de kant van de tegenstander.

Straf: Strafschop

(k)

Spelers mogen niet gaan deelnemen voor de buitenspellijn. Doen zij dit wel, dan zijn ze buitenspel.

Straf: Strafschop op de 15-meter lijn

19.15 Buitenspel bij geen deelname aan de lineout

(a)

Een speler die niet deelneemt aan de lineout is buitenspel als die speler de buitenspellijn overschrijdt voordat de lineout is geëindigd.

Straf: Strafschop op de buitenspellijn van het overtredende team, tegenover de plek van overtreding en tenminste 15 meter van de zijlijn af.

(b)
Spelers nog niet on-side wanneer die bal is ingeworpen. Een speler mag de bal ingooien zelfs als een teamgenoot de buitenspellijn nog niet heeft bereikt. Hoewel, als deze speler niet probeert om zonder vertraging een on-side positie te bereiken, is deze speler buitenspel.

Straf: Strafschop op de buitenspellijn van het overtredende team, tegenover de plek van overtreding en tenminste 15 meter van de zijlijn af

(c)
Lange inworp. Als de speler die de inworp neemt de bal voorbij de 15-meter lijn werpt, mag een speler van hetzelfde team naar voren rennen om de bal te pakken zodra de bal de handen van de speler die de inworp neemt verlaat. Als de speler dit doet, mag de tegenstander ook naar voren rennen. Als een speler naar voren rent om een lange inworp te ontvangen, en de bal is niet voorbij de 15-meter lijn, is deze speler buitenspel en moet hiervoor worden gestraft.

Straf: Strafschop op de buitenspellijn van het overtredende team, tegenovergesteld aan de plek van overtreding en tenminste 15 meter van de zijlijn af

(d)
Ruck of maul vanuit een lineout. Indien een ruck of maul ontstaat in een lineout, is de lineout niet geëindigd voordat alle voeten van alle spelers in de ruck of maul voorbij de ingooilijn zijn.

Tot dan, is de buitenspellijn voor spelers die niet deelnemen aan de lineout nog steeds 10 meter achter de ingooilijn, of de doellijn als dat dichterbij is. Een speler die deze buitenspellijn overschrijdt is buitenspel.

Straf: Strafschop op de buitenspellijn, tenminste 15 meter van de zijlijn af12