Accept cookies de la acest site.

Folosim cookies pentru a facilita mai buna funcționare a acestui website. Pentru a afla mai multe despre aceste cookies, vă rugăm să citiți Cookies Policy. Dacă veți continua fără a schimba setările pentru cookies, veți consimți pentru a le folosi, dar, dacă doriți, puteți obține informații despre cum să înlăturați cookies prin schimbarea setărilor în Cookies Policy.

Margine
Definiţii

‘Şutat direct în margine’ înseamnă că balonul a fost şutat în margine fără a cădea în suprafaţa de joc şi fără a atinge un jucător sau arbitrul.

‘22’-ul este suprafaţa cuprinsă între linia de ţintă şi linia de 22 m, incluzând linia de 22 m şi excluzând linia de ţintă.

Linia de repunere este o linie imaginară în câmpul de joc, perpendiculară pe linia de margine pe locul din care balonul se va repune.

Balonul este în margine când, fără a fi purtat de un jucător atinge linia de margine sau orice sau pe oricine, aflat pe sau dincolo de linia de margine.

Balonul este în margine când un jucător îl poartă şi acesta (sau balonul) atinge linia de margine sau pământul dincolo de această linie. Locul unde purtătorul de balon (sau balonul) a atins sau a traversat linia de margine este locul pe unde balonul a ieşit în margine.

Balonul este în margine dacă un jucător prinde balonul având un picior pe linia de margine sau pe pământ dincolo de această linie. Dacă un jucător are un picior în câmpul de joc şi unul în margine şi acest jucător ţine balonul, atunci balonul este în margine.

MODIFICARE A LEGILOR ÎN CURS DE TESTARE

În această situație, dacă balonul a atins planul liniei de margine atunci când este prins, se consideră că jucătorul care a prins balonul nu a scos balonul în margine. Dacă balonul nu a atins planul liniei de margine atunci când este prins sau cules, se consideră că jucătorul care a prins sau a cules balonul a scos balonul în margine, indiferent dacă balonul era în mișcare sau staționar.

Dacă balonul traversează linia de margine sau linia de margine de ţintă, şi este prins de un jucător care are ambele picioare în suprafaţa de joc, balonul nu este în margine sau în margine de ţintă. Un astfel de jucător poate lovi balonul în suprafaţa de joc.

MODIFICARE A LEGILOR ÎN CURS DE TESTARE

Dacă un jucător sare din suprafața de joc și lovește balonul, trimițându-l înapoi în suprafața de joc (sau dacă acel jucător prinde balonul și îl aruncă înapoi în suprafața de joc), înainte de a ateriza în margine sau în margine de țintă, jocul continuă, indiferent dacă balonul atinge sau nu planul liniei de margine.

Un jucător aflat în margine poate şuta sau lovi balonul, fără să-l ţină, cu condiţia ca balonul să nu fi traversat planul liniei de margine. Planul liniei de margine este spaţiul vertical care se ridică de pe linia de margine.

MODIFICARE A LEGILOR ÎN CURS DE TESTARE

Un jucător care încearcă să capete controlul asupra balonului este considerat a fi în posesia balonului.

MODIFICARE A LEGILOR ÎN CURS DE TESTARE

Dacă purtătorul de balon atinge planul liniei de margine, dar readuce balonul în suprafața de joc, fără ca mai întâi să aterizeze în margine, jocul continuă.

19.1 Repunerea

Fără câştig de teren

(a)
Şutarea directă a balonului în margine din afara propriei suprafeţe de 22 m. Cu excepţia unei lovituri de pedeapsă, atunci când un jucător aflat oriunde în câmpul de joc, dar nu în propriul 22 m, şutează direct în margine, nu va exista câştig de teren. Repunerea va fi executată fie de pe aceeaşi linie cu locul de unde balonul a fost şutat, fie de pe locul unde balonul a traversat marginea, dacă acel loc este mai aproape de linia de ţintă a acelui jucător.
(b)
Atunci când o echipă determină introducerea balonului în propriul spaţiu de 22 m. Atunci când un jucător apărător joacă balonul în afara spaţiului de 22 m şi balonul ajunge în spaţiul de 22 m sau în terenul de ţintă ale acelui jucător, fără să atingă un adversar, şi apoi acel jucător sau un coechipier şutează balonul direct în margine, înainte ca acesta să atingă un adversar, sau să aibă loc un placaj, sau să se formeze un mol sau un ruck, nu există câştig de teren. Această regulă se aplică atunci când un jucător apărător se retrage în spatele propriei linii de 22 m pentru a executa o repunere rapidă şi apoi balonul este şutat direct în margine.123

(c)

Dacă un jucător, având unul sau ambele picioare în interiorul propriului spaţiu de 22 m, culege balonul aflat staţionar în afara liniei de 22 m, şi apoi îl şutează direct în margine, atunci jucătorul a adus balonul înapoi în propriul spaţiu de 22 m, şi astfel nu va exista câştig de teren.

(d)
Echipa aflată în apărare aduce balonul înapoi în propriul spaţiu de 22 m la o grămadă sau la un aliniament. Atunci când echipa aflată în apărare repune balonul într-o grămadă sau la un aliniament în afara spaţiului de 22 m şi balonul ajunge apoi în spaţiul de 22 m al acelei echipe, fără să atingă un adversar, şi apoi un jucător al echipei în apărare şutează balonul direct în margine, înainte ca acesta să atingă un adversar, sau să aibă loc un placaj, sau să se formeze un mol sau un ruck, nu există câştig de teren.

Fără câştig de teren

Cu câştig de teren

(e)

Dacă un jucător, având unul sau ambele picioare în interiorul propriului spaţiu de 22 m, culege balonul aflat în mişcare în afara liniei de 22 m, şi apoi îl şutează direct în margine din interiorul propriului spaţiu de 22 m, repunerea se va face din locul unde balonul a traversat marginea.

(f)
Jucător care ia balonul în propriul spaţiu de 22 m. Atunci când un jucător apărător joacă balonul din afara spaţiului de 22 m şi balonul ajunge în spaţiul de 22 m sau în terenul de ţintă ale acelui jucător, şi apoi atinge un adversar, sau are loc un placaj, sau se formează un mol sau un ruck, şi apoi un jucător al acelei echipe şutează balonul direct în margine, repunerea se va face din locul unde balonul a traversat marginea.
(g)
Balon introdus de adversari în spaţiul de 22 m. Atunci când balonul este introdus de adversari în spaţiul de 22 m al unei echipe, fără să atingă (sau să fie atins de) un jucător al echipei aflate în apărare înainte ca acesta să traverseze linia de 22 m, şi apoi un jucător al acestei echipe şutează balonul direct în margine, repunerea se va face din locul unde balonul a traversat marginea.
(h)
Şutarea indirectă în margine. Atunci când un jucător aflat oriunde în suprafaţa de joc şutează indirect în margine, balonul atingând înainte de a ieşi în margine câmpul de joc, repunerea se va face din locul unde balonul a traversat marginea.

Atunci când un jucător aflat oriunde în suprafaţa de joc şutează balonul astfel încât acesta atinge sau este atins de către un adversar şi apoi balonul atinge câmpul de joc şi traversează marginea, repunerea se va face din locul unde balonul a traversat marginea.

Atunci când un jucător aflat oriunde în suprafaţa de joc şutează balonul astfel încât acesta atinge sau este atins de către un adversar şi apoi balonul iese direct în margine, repunerea se va executa fie de pe aceeaşi linie cu locul unde balonul a fost atins de către adversar, fie de pe locul unde balonul a traversat marginea, dacă acel loc este mai aproapiat de linia de ţintă adversă.

Cu câştig de teren

Lovitura de pedeapsă

(i)
Lovitura de pedeapsă. Atunci când un jucător aflat oriunde în suprafaţa de joc execută o lovitură de pedeapsă în margine, repunerea se va face din locul unde balonul a traversat marginea.

Lovitura liberă

(j)
În afara propriului 22, nu există câştig de teren. Atunci când o lovitură liberă este acordată, în afara propriului 22, şi balonul este şutat direct în margine, repunerea se va executa fie de pe aceeaşi linie cu locul de unde balonul a fost şutat, fie de pe locul unde balonul a traversat marginea, dacă acel loc este mai aproapiat de linia de ţintă a echipei care a executat lovitura.
(k)
În propriul 22 sau teren de ţintă, există câştig de teren. Atunci când s-a acordat o lovitură liberă din propriul 22 sau teren de ţintă şi balonul este şutat direct în margine, repunerea se va face din locul unde balonul a traversat marginea.

Margine şi repunere

19.2 Repunerea rapidă

(a)

Un jucător poate face o repunere rapidă fără a aştepta formarea aliniamentului.

(b)

Pentru o repunere rapidă, jucătorul se poate afla oriunde, în afara câmpului de joc, între locul în care balonul ar fi repus în cazul formării unui aliniament şi propria linie de ţintă.

(c)

Un jucător nu trebuie să execute o repunere rapidă după formarea aliniamentului. Dacă el o face, repunerea rapidă se anulează. Aceeaşi echipă va repune.

(d)

Pentru o repunere rapidă, jucătorul trebuie să folosească balonul care a ieşit în margine. Repunerea rapidă nu este permisă dacă o altă persoană a atins balonul, cu excepţia jucătorului care repune şi a adversarului care a purtat balonul în margine. Aceeaşi echipă va repune.

(e)

O repunere rapidă incorectă are loc când:

 • Balonul este repus în direcția liniei de țintă adverse, sau
 • Balonul este repus din fața liniei de repunere, sau
 • Balonul este repus de pe sau din spatele liniei de țintă, sau
 • Atinge pământul sau un jucător înainte să ajungă la linia de 5 metri, sau
 • Jucătorul care repune pășește în câmpul de joc atunci când repune balonul.

Variantele echipei adverse sunt să aleagă să repună la:

 • un aliniament pe locul unde a fost încercată repunerea rapidă, sau
 • o grămadă pe linia de 15 m

Dacă, de asemenea, şi această echipă repune incorect balonul la aliniament, se va forma o grămadă pe linia de 15 metri. Prima echipă va avea introducerea balonului.

(f)

La o repunere rapidă, jucătorul poate arunca balonul drept, de-a lungul liniei de repunere, sau către propria linie de ţintă.

(g)

La o repunere rapidă, un jucător poate veni la linia de repunere şi o poate părăsi fără a fi penalizat.

(h)

La o repunere rapidă, un jucător nu are voie să împiedice balonul să parcurgă 5 m.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(i)

Dacă un jucător purtător de balon este forţat să iasă în margine, acel jucător trebuie să lase balonul, astfel ca un adversar să poată face o repunere rapidă.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

Repunere rapidă

19.3 Alte repuneri

În toate celelalte ocazii, repunerea se va face din locul unde balonul a ajuns în margine.

19.4 Cine repune

(a)

Repunerea este executată de un adversar al jucătorului care a purtat sau a atins ultimul balonul înainte ca acesta să ajungă în margine. Dacă există dubii, echipa în atac va avea repunerea.

Excepţie: Când o echipă execută o lovitură de pedeapsă şi balonul este şutat în margine, repunerea va fi făcută de un jucător al echipei care a beneficiat de lovitura de pedeapsă. Aceasta se aplică indiferent dacă balonul a fost şutat direct sau indirect în margine.

(b)

Atunci când balonul ajunge în margine în urma unui înainte sau a unei pase înainte, echipa nevinovată poate să aleagă între un aliniament pe locul unde balonul a traversat linia de margine, o grămadă pe locul greșelii, sau o repunere rapidă.

19.5 Jucător cu picior în margine

(a)

Dacă un jucător având unul sau ambele picioare pe sau dincolo de linia de margine (sau de linia de margine de ţintă) culege balonul aflat staţionar în suprafaţa de joc, atunci acel jucător a cules balonul în suprafaţa de joc şi, în consecinţă, a scos acel balon în margine (sau în margine de ţintă).

(b)

Dacă un jucător având unul sau ambele picioare pe sau dincolo de linia de margine (sau de linia de margine de ţintă) culege balonul aflat în mişcare în suprafaţa de joc, atunci se consideră că acel jucător a cules balonul în margine (sau în margine de ţintă).

19.6 Cum se execută repunerea

Jucătorul care execută repunerea trebuie să se afle pe locul corect. El nu trebuie să păşească în câmpul de joc când repune balonul. Balonul trebuie aruncat în linie dreaptă, să străbată cel puţin 5 m de-a lungul liniei de repunere înainte să atingă prima dată pământul sau să atingă sau să fie atins de un jucător.

Cum se execută repunerea

19.7 Repunere incorectă

(a)

Dacă repunerea la aliniament este incorectă, echipa adversă poate alege să repună la un aliniament sau să beneficieze de o grămadă la 15 m. Dacă alege repunerea la aliniament şi aceasta este din nou incorectă se va forma o grămadă. Prima echipă va avea introducerea balonului.

(b)

Repunerea trebuie făcută fără întârziere şi fără a simula aruncarea.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(c)

Un jucător nu are voie ca în mod intenţionat sau repetat să arunce strâmb balonul.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

Aliniamentul
Definiţii

Scopul formării aliniamentului este de a se asigura reluarea jocului rapid, în siguranţă şi corect, după ce balonul a ajuns în margine, printr-o aruncare între două şiruri de jucători.

Jucătorii din aliniament. Aceştia sunt jucătorii care formează cele două şiruri.
Primitorul. Acesta este jucătorul aflat în poziţia de a prinde balonul pasat sau lovit de jucătorii aflaţi în aliniament. Orice jucător poate ocupa această poziţie, dar fiecare echipă poate avea numai un primitor.
Jucătorii care iau parte la aliniament, cunoscuţi ca jucători participanţi. Jucătorii care iau parte la aliniament sunt jucătorul care repune şi adversarul său, doi jucători care aşteaptă să primească balonul şi jucătorii aflaţi în cele două şiruri.
Toţi ceilalţi jucători. Toţi ceilalţi jucători care nu iau parte la aliniament trebuie să se afle la cel puţin 10 m faţă de linia de repunere, pe sau în spatele liniei lor de ţintă dacă aceasta este mai aproape, până la terminarea aliniamentului.
Linia de 15 m. Linia de 15 m se află la 15 metri în câmpul de joc, fiind paralelă cu linia de margine.
Grămada după aliniament. Toate grămezile dictate ca urmare a unor greşeli sau a unor opriri la aliniament se vor forma la intersecţia dintre linia de 15 m şi linia de repunere.
19.8 Formarea unui aliniament

Aliniamentul

(a)
Minimum. La aliniament trebuie să ia parte cel puţin câte 2 jucători din fiecare echipă.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(b)
Maximum. Echipa care repune balonul stabileşte numărul maxim de jucători din aliniament.

(c)

Echipa adversă poate avea mai puţini jucători în aliniament, dar nu poate avea mai mulţi.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(d)

Când balonul este în margine, oricare jucător care se apropie de linia de repunere, este considerat că face aceasta în scopul de a participa la formarea aliniamentului. Jucătorii care se apropie de linia de repunere trebuie să o facă fără întârziere. Jucătorii ambelor echipe nu trebuie să părăsească aliniamentul odată ce au ocupat o poziţie în aliniament până la terminarea acestuia.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(e)

Dacă echipa care repune balonul are în aliniament mai puţini jucători decât numărul obişnuit, adversarii trebuie să aibă la dispoziţie un timp rezonabil pentru a putea retrage din aliniament suficienţi jucători în vederea respectării prevederilor acestei Legi.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(f)

Aceşti jucători trebuie să părăsească aliniamentul fără întârziere. Ei trebuie să se deplaseze spre linia de ofsaid, la 10 m în spatele liniei de repunere. Dacă aliniamentul se termină înainte ca ei să ajungă la această linie, ei pot reveni în joc.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(g)
Refuzul formării unui aliniament. O echipă nu are voie ca în mod intenţionat să refuze formarea unui aliniament.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(h)
Unde trebuie să stea jucătorii din aliniament. Faţa aliniamentului nu poate fi la mai puţin de 5 m de linia de margine. Partea din spate a aliniamentului nu poate depăşi 15 m de la linia de margine. Toţi jucătorii din aliniament trebuie să se situeze între aceste două poziţii.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(i)
Unde trebuie să stea primitorul. Dacă o echipă folosește un primitor, acel jucător trebuie să fie poziționat la cel puțin doi metri înapoi față de coechipierii din aliniament, și între liniile de 5 și 15 metri, până când începe aliniamentul.

Odată ce aliniamentul a început, primitorul poate să intre în aliniament și poate opta pentru orice acţiune permisă unui jucător din aliniament, însă este pasibil de sancțiunile specifice aliniamentului.

Sancțiune: Lovitură liberă pe linia de 15 metri în dreptul liniei de repunere

(j)
Jucător aflat între linia de margine şi linia de 5 metri. Echipa care nu are repunerea trebuie să aibă un jucător plasat între linia de margine şi linia de 5 metri, pe propria parte a terenului faţă de linia de repunere, atunci când se formează aliniamentul. Acest jucător trebuie să stea la doi metri de linia de repunere şi la doi metri de linia de 5 metri.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(k)

Jucătorii participanţi la aliniament pot să-şi schimbe locurile înainte de repunerea balonului.

(l)
Două şiruri drepte. Jucătorii din aliniament ai ambelor echipe vor forma două şiruri paralele, perpendiculare pe linia de margine.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(m)

Jucătorii din cele două şiruri care formează aliniamentul trebuie să păstreze un spaţiu distinct între umerii lor interiori. Acest spaţiu este stabilit când jucătorii au o poziţie verticală.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(n)
Culoarul de un metru. Fiecare şir de jucători trebuie să se afle la jumătate de metru de linia de repunere.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(o)

Linia de repunere nu trebuie să fie la mai puţin de 5 m de linia de ţintă.

(p)

După ce s-a format aliniamentul, însă înainte ca balonul să fie repus, un jucător nu trebuie să ţină, să împingă, să atace sau să obstrucţioneze un adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m.

19.9 Începerea şi terminarea unui aliniament
(a)
Începerea aliniamentului. Aliniamentul începe când balonul părăseşte mâinile jucătorului care repune.
(b)
Terminarea aliniamentului. Aliniamentul se termină când balonul sau purtătorul de balon părăseşte aliniamentul.1234

Aceasta include următoarele:

 • Când balonul este aruncat, lovit sau şutat din aliniament, acesta se termină.
 • Când balonul sau purtătorul de balon ajunge în zona dintre linia de 5 m şi linia de margine, aliniamentul se termină.
 • Când un jucător din aliniament dă balonul unui coechipier care se desprinde într-o circulaţie razantă, aliniamentul se termină.
 • Când balonul este aruncat dincolo de linia de 15 m sau când un jucător îl pune sau îl duce dincolo de această linie, aliniamentul se termină.
 • Când se formează un ruck sau un mol în aliniament şi toate picioarele jucătorilor participanţi la ruck sau mol se deplasează dincolo de linia de repunere, aliniamentul s-a terminat.
 • Când balonul a devenit nejucabil, aliniamentul s-a terminat. Jocul se va relua cu o grămadă.
19.10 Opţiuni disponibile într-un aliniament
(a)
Sprijinirea pe un adversar. Un jucător din aliniament nu are voie să se sprijine pe un adversar când sare.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

(b)
Ţinere sau împingere. Un jucător din aliniament nu are voie să ţină, să împingă, să atace, să obstrucţioneze sau să apuce un adversar care nu are balonul, exceptând cazul în care are loc un ruck sau un mol.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

(c)
Atac ilegal. Un jucător din aliniament nu are voie să atace un adversar exceptând încercarea de a-l placa sau de a juca balonul.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

(d)
Ridicare şi susţinere. Jucătorii pot ajuta un coechipier să sară pentru a prinde balonul, ridicându-l şi susţinându-l, cu condiţia ca aceşti jucători să nu susţină coechipierul care sare, apucându-l mai jos de şort din spate sau mai jos de coapse din faţă.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(e)
Prindere anticipată este permisă. Jucătorii care vor ridica sau susţine un coechipier care sare după balon pot să-l prindă anticipat, cu condiţia să nu-l apuce anticipat mai jos de şort din spate, sau mai jos de coapse din faţă.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(f)
Săritură, susţinere sau ridicare înainte de repunerea balonului. Un jucător nu are voie să sară sau să fie ridicat sau susţinut înainte ca balonul să fi părăsit mâinile jucătorului care îl repune.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(g)
Coborârea unui jucător. De îndată ce balonul a fost câştigat, indiferent de către care echipă, un jucător care a fost susţinut trebuie adus (coborât) la pământ.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(h)
Blocarea repunerii. Un jucător din aliniament nu trebuie să stea la mai puţin de 5 m de linia de margine. Niciun jucător nu are voie să blocheze repunerea sau să împiedice balonul să parcurgă 5 m.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(i)

Când balonul a fost aruncat dincolo de un jucător din aliniament, acel jucător se poate deplasa în intervalul delimitat de linia de margine şi linia de 5 m. Dacă jucătorul se deplasează în acel interval, el nu are voie să se retragă spre propria linie de ţintă înainte de terminarea aliniamentului, exceptând o mişcare de circulaţie razantă.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(j)
Prinderea sau devierea. Când sare pentru balon, un jucător trebuie să folosească fie ambele mâini, fie braţul interior pentru a încerca să prindă sau să devieze balonul. Săritorul nu are voie să folosească braţul exterior pentru a încerca să prindă sau să devieze balonul. Dacă săritorul are ambele mâini deasupra capului, poate folosi oricare dintre ele pentru a juca balonul.

Sancţiune: Lovitură liberă pe linia de 15 m

(k)
Apărarea la un aliniament. Un jucător care sare și câștigă posesia balonului în aliniament poate fi placat imediat ce revine pe sol.

Un jucător care câștigă posesia balonului în aliniament fără să sară poate fi placat imediat.

În ambele cazuri, aceste acțiuni trebuie să înceapă înainte de formarea unui mol.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

19.11 Jucătorul care repune

Există patru opţiuni posibile pentru jucătorul care repune:

(a)

Să rămână în intervalul de 5 m.

(b)

Să se retragă la linia de ofsaid de 10 m faţă de linia de repunere.

(c)

Să se alăture jucătorilor din aliniament după ce balonul a fost repus.

(d)

Să se deplaseze într-o poziţie de primitor, dacă locul acestuia este liber. Dacă el se deplasează spre orice alt loc, este în ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

19.12 Circulaţia razantă

Definiţii

Un jucător din şiruri pleacă într-o acţiune de circulaţie razantă atunci când părăseşte aliniamentul pentru a prinde balonul lovit sau pasat înapoi de un coechipier.

(a)
Când: Un jucător nu are voie să plece într-o acţiune de circulaţie razantă înainte ca balonul să fie aruncat de jucătorul care repune.

Sancţiune: Lovitură liberă la 15 m pe linia de repunere

(b)

Jucătorul care pleacă în circulaţie razantă trebuie să rămână în suprafaţa delimitată de linia de repunere şi linia situată la 10 m de aceasta, şi trebuie să continue să se deplaseze până la terminarea aliniamentului.

Sancţiune: Lovitură liberă la 15 m pe linia de repunere

(c)

Jucătorii îşi pot schimba poziţiile în aliniament înainte ca balonul să fie repus.

19.13 Liniile de ofsaid la aliniament

(a)

Când s-a format aliniamentul, există două linii de ofsaid separate, paralele cu liniile de ţintă pentru fiecare echipă.

(b)
Jucătorii participanţi. O linie de ofsaid este pentru jucătorii care iau parte la aliniament (de obicei unii sau toţi înaintaşii, mijlocaşul la grămadă şi jucătorul care repune). Până când balonul este repus şi a atins un jucător sau pământul, această linie de ofsaid coincide cu linia de repunere. După aceasta, linia de ofsaid este o linie care trece prin balon.
(c)
Jucătorii neparticipanţi. Cealaltă linie de ofsaid este pentru jucătorii care nu iau parte la aliniament (de obicei liniile de treisferturi). Pentru ei linia de ofsaid se află la 10 m de linia de repunere, sau la linia lor de ţintă dacă aceasta este mai aproape.
19.14 Ofsaid pentru participanţii la aliniament
(a)
Înainte ca balonul să fi atins un jucător sau pământul. Un jucător nu are voie să păşească peste linia de repunere. Un jucător este în ofsaid, dacă, înainte ca balonul să atingă un jucător sau pământul a păşit peste linia de repunere, cu excepţia cazului când o face pentru a sări după balon. Jucătorul trebuie să sară de pe partea echipei sale faţă de linia de repunere.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

(b)

Dacă un jucător sare şi traversează linia de repunere fără a prinde balonul, nu va fi penalizat dacă revine în joc fără întârziere.

Jucătorii care sar după balon au voie să facă un pas în orice direcţie, cu condiţia să nu păşească peste linia de repunere.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

(c)
După ce balonul a atins un jucător sau pământul. Un jucător care nu are balonul este în ofsaid dacă, după ce balonul a atins un jucător sau pământul, păşeşte în faţa balonului, cu excepţia cazului când plachează (sau încearcă să placheze) un adversar. Orice tentativă de a placa trebuie să înceapă din partea sa de teren faţă de balon.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

(d)

Arbitrul trebuie să penalizeze orice jucător care, în mod intenţionat sau nu, ajunge într-o poziţie de ofsaid fără a încerca să câştige posesia sau să placheze un adversar.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

(e)

Niciun jucător care participă la aliniament nu trebuie sa părăsească aliniamentul până când acesta nu s-a terminat.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

(f)
Repunerea lungă. Dacă jucătorul care repune aruncă balonul dincolo de linia de 15 m, un jucător participant la aliniament poate alerga înspre interiorul terenului, dincolo de linia de 15 m, de îndată ce balonul părăseşte mâinile jucătorului care repune.

Dacă are loc această situaţie, atunci un jucător advers poate de asemenea să alerge înspre interiorul terenului. Dacă un jucător aleargă înspre interiorul terenului pentru a recepţiona o repunere lungă, însă balonul nu este aruncat dincolo de linia de 15 m, acest jucător este în ofsaid şi trebuie penalizat.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

(g)
Ruck sau mol în urma unui aliniament. Când se formează un ruck sau un mol într-un aliniament, linia de ofsaid pentru un jucător care participă la aliniament nu mai trece prin balon. Linia de ofsaid este acum pe linia ultimului picior al ultimului jucător al acelei echipe, aflat în ruck sau în mol.

(h)

Aliniamentul se termină când ruck-ul sau molul depăşeşte linia de repunere. Pentru aceasta, trebuie ca toate picioarele jucătorilor din ruck sau din mol să depăşească linia de repunere.

(i)

Un jucător care participă la aliniament trebuie fie să intre în ruck sau în mol, fie să se retragă la linia de ofsaid şi să rămână acolo. Altfel jucătorul este în ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

(j)

Se vor aplica celelalte prevederi privind ruck-ul sau molul. Un jucător nu are voie să se alăture într-un ruck sau într-un mol de pe partea adversarilor.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă

(k)

Jucătorii nu au voie să se alăture din faţa liniei de ofsaid. Dacă o fac, ei sunt în ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de 15 m

19.15 Ofsaid pentru neparticipanţii la aliniament

(a)

Un jucător care nu participă la aliniament este în ofsaid dacă el depăşeşte linia de ofsaid înainte de terminarea aliniamentului.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid a echipei vinovate, opusă locului infracţiunii, dar nu la mai puţin de 15m de linia de margine

(b)
Jucători care nu sunt încă în joc când balonul este repus. Un jucător poate repune balonul chiar dacă un coechipier nu a ajuns încă la linia de ofsaid. Totuşi, dacă acest jucător nu încearcă să ajungă la o poziţie în joc, fără întârziere, el este în ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid a echipei vinovate, opusă locului infracţiunii, dar nu la mai puţin de 15m de linia de margine

(c)
Repunerea lungă. Dacă jucătorul care repune aruncă balonul dincolo de linia de 15 m, un jucător din echipa acestuia poate să se alerge înainte pentru a recupera balonul, de îndată ce balonul părăseşte mâinile jucătorului care repune. Dacă are loc această situaţie, adversarii pot de asemenea să alerge înainte. Dacă un jucător aleargă înainte pentru a recepţiona o repunere lungă, însă balonul nu este aruncat dincolo de linia de 15 m, acest jucător este ofsaid şi trebuie penalizat.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid a echipei vinovate, opusă locului infracţiunii, dar nu la mai puţin de 15m de linia de margine

(d)
Ruck sau mol în urma unui aliniament. Când se formează un ruck sau un mol într-un aliniament, aliniamentul nu se termină până când toate picioarele jucătorilor din ruck sau din mol nu depăşesc linia de repunere.

Până atunci, linia de ofsaid pentru jucătorii care nu participă la aliniament este încă la 10 m faţă de linia de repunere, sau linia de ţintă dacă aceasta este mai aproape. Un jucător care depăşeşte această linie de ofsaid este în ofsaid.

Sancţiune: Lovitură de pedeapsă pe linia de ofsaid, la cel puţin 15 m de linia de margine12